Ads block

Banner 728x90px

Guru dan Tendik


DATA GURU DAN STAFF KARYAWAN
SMK NEGERI 1 PUJERNo. Nama Jabatan Pelajaran Yang Diampu
1 Dra. Esti Joeniarti Ekorini
NIP. 19640608 198703 2 011
Kepala Sekolah -
2 Andriyaningsih, S.Pd
NIP. 19800317 200801 2 012
Waka Humas Produktif BDP
3 Rudi Hariyono, S.T
NIP. 19781109 2009021 001
Wali Kelas Prduktif TKRO
Produktif TBSM
4 Fajarina, S.S
NIP. 19790912 200902 2 004
Wali Kelas Sejarah
Seni Budaya
5 Ageng Jelly Purwanto, S.Pd.M.Pd
NIP. 19850111 200902 1 004
Operator Matematika
6 Denok Mailandari, S.Pd
NIP. 19810506 201410 2 001
Waka Kurikulum Bahasa Inggris
7 Dona Dwi Putra, S.Pd
NIP. 19870819 201503 1 004
Kaprodi TBSM Produktif TBSM
8 Mukhamad Jefry Kristanto, S.Pd
NIP. 19910112 201503 1 003
Kaprodi TKRO Prduktif TKRO
Produktif TBSM
9 Kholil Asyari, S. Pd I
NIP. 19901223 202012 1 010
Waka Sarpras
Wali Kelas
Pendidikan Agama Islam
10 Wahyu Sutrisno, S.T Kepala Bengkel
Wali Kelas
Prduktif TKRO
Produktif TBSM
11 Risa Rismawati Sitompul, S Pd Kaprodi BDP
Wali Kelas
Prduktif BDP
12 Elly Luftiyatun Nadhifah, S Pd. Waka Kesiswaan
Kepala Perpustakaan
Wali Kelas
Bahasa Indonesia
13 Fahyir Umi Kulsum, S Pd.I Kepala Unit Produksi
Wali Kelas
Pendidikan Agama Islam
Bahasa Madura
14 Ratih Andhika Noer Yuniati, S. Pd Pokja Kurikulum
Wali Kelas
Kimia/IPA
Produktif BDP
15 Ani Feriantini, S. Pd - Fisika
16 Alodia Giovani Aditya, S. T Wali Kelas Simkomdig
PPKn
17 Sinta Priciliya, S. Pd Wali Kelas Matematika
Seni Budaya
18 Riza Faida, S. Psi Koordinator BK Bimbingan Konseling
Bahasa Inggris
19 Fatimatuz Zahra, S. Pd Koordinator Tenaga Administrasi Sekolah Matematika
20 Anggun Agustina Dewi Tenaga Administrasi Sekolah -
21 Aghin Marthana Kusumawati Tenaga Administrasi Sekolah -
22 Ade Pratama Putra Toolman -
23 Bairifin Penjaga Malam -
24 Muhammad Waker -