Ads block

Banner 728x90px

Komite SMK Negeri 1 Pujer


DATA PENGURUS KOMITE
SMK NEGERI 1 PUJERNo. Nama Jabatan
1 Muhammad Ketua
2 Lailiyatul Fajri Wakil Ketua
3 Sulastri Sekretaris
4 Wasilah Bendahara 1
5 Hamidah Bendahara 2
6 Ririn Anggota
7 Nur Hasanah Anggota